ESA BIC Prague

Are you interested in Earth Observation and how the available data can be used in an innovative applications and services for agriculture and climate protection?  Join us #esabicprague on Space Night event in Prague Startup Centre to learn more.

Zajímáte se o dálkové pozorování Země a o to, jak je možné dostupná data využít v rámci inovativních aplikací a služeb pro zemědělství a ochranu klimatu? Přijďte si poslechnout více na další Space Night! registrace zde: goo.gl/FxGBtB