Category Archives: News

EoVation city of future

Dear EoVation community members, and new members that has joined us for the amazing eventEOvation City of Future (Miasto Przyszłośći) we held this weekend in Brain Embassy, as EoVation...

Pierre Philippe Mathieu from ESA

Systemy satelitarne generują coraz więcej danych o stanie naszej planety. Polska firma zamierza je komercjalizować, oferując wynalazcom i przedsiębiorstwom Coraz więcej danych napływa z przestrzeni...

[tab name="GENERAL"]   Does your future matter for you? Do you want to live in a environmentally friendly city and be ready for the changes...

Oriental #EOvation Gdansk

[tab name="GENERAL"] Up to 50 participants | Integrated Satellite Climate Data Sources | 24 Hours of Solving Key Climate Issues | 5 climate change related...