Punkt Krytyczny. Energia odNowa

Większość z Nas myśli że Zmiany Klimatu to bajka, dopóki to nie dotyczy nas osobiście. Zapraszamy do oglądania filmiku polskiej produkcji o zmianach klimatu i odnawialnych żródłach energii. Film wspierany przez partnera pierwszej edycji EoVation Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz WWF Polska

 

Most of us think that Climate Change is a fairy tale, until it does not refer to personally. We invite you to watch the movie of Polish production on climate change and renewable energy sources. The film is supported by the partner of the first edition of the EOvation Institute for Sustainable Development and WWF Poland